fbpx

Cookies

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites og i nogle tilfælde kan det være den eneste måde at få hjemmesiden til at fungere. 

En cookie er en lille tekstfil, som lagres på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at identificere din computer eller samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Cookies kan dog ikke se, hvem du er, hvad du edder, hvor du bor eller om computeren benyttes af en eller flere personer. De kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. 

Denne hjemmeside anvender cookies. 

Hvad bruger vi cookies til?

Første gang du lander på denne hjemmeside, ser du et pop-up vindue med information om cookies. Ønsker du at blive fri for brugen af cookies, kan du slå det helt fra i din browser. Dog gør vi opmærksom på at dele af denne hjemmedide muligvis ikke fungerer optimalt uden brugen af cookies. Du kan heller ikke logge på eller bruge andre funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. 

Hvis du klikker dig videre til endnu en side eller hvis du blot klikker “accepter”, sættes der cookies for funktionalitet og til at samle statistik og marketing og pop-up vinduet forsvinder. Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden. oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. 

Slet eller slå cookies fra i browseren. 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, er der en del funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

Persondatapolitik

 1. Generelt
  Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Hos Mette I/S’s hjemmeside indsamler og behandler data. 
  Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i kontaktformular eller som vi indsamler via hjemmesiden. 
  Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til virksomheden vedrørende personoplysninger skal ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 7.2.

 2. Virksomhedens indsamling af personoplysninger
  2.1 Hvilke oplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
  2.1.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilke type browser du bruger, din ip-adresse og informationer om din computer med henblik på at forbedre indholdet på hjemmesiden, opbygningen af denne samt optimere din oplevelse på denne. 
  2.1.2 Når du benytter vores kontakt formular, afgiver du frivilligt og utvetydigt samtykke til, at vi må benytte dine indtastede data til at kontakte dig med henblik på at betjene dig og besvare eventuelle spørgsmål. 
  2.2 Hvad bruger vi oplysningerne til?
  2.2.1 Som nævnt i punkt 2.1.1 bruger vi de indsamlede data til at varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden for de besøgende.
  2.2.2 Vi bruger din ip-adresse til at fastlægge din geografiske placering. 
  2.2.3 Oplysningerne sendt via kontaktformular bruger vi til at kontakte dig via email eller telefon. Oplysningerne slettes umiddelbart efter endt korrespondance, jf. Bekendtgørelsen om pas af 30.11.2013 (Justitsministeriet), Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet af 24.4.2018 (Udlændinge- og integrationsministeriet) og Bogføringslovens til enhver tids gældende bestemmelser. 

 3. Brug af databehandlere
  3.1 Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden, fx bistår vores leverandør os med forbedringer og opdatering af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse.
  3.2 To af dise databehandlere, Google Analytics og Google Search Console, begge v/ Google, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. privacy shields. En kopi af certificeringen kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=da

 4. Dine rettigheder
  4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 
  4.2 Indsigtsretten
  4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmde os oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
  4.2.2 Du har ret til at udleveret em kopi af de personoplysninger, som vi behandler for dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,- Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning sammen med dokumentation for, at du er en den pågældende person. 
  4.3 Retten til berigtigelse
  4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 
  4.4 Retten til sletning
  4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke afgivet i fx kontaktformular. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 
  4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring. 
  4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig ikke er korrekte. 
  4.6 Retten til dataportalitet
  4.6.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du giver samtykke til, at vi bruger din ip-adresse til at fastlægge din geografiske placering fj. punkt 2.1.1
  4.7 Retten til indsigelse
  4.7.1 Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygning heraf. 
  4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring. 
  4.7.3 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. 
  4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke. 
  4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1 Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. 
  4.8.2 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke ifm. vores kontaktformular. Hvis tilbagekaldelsen finder sted før vi har fået svaret på din henvendelse, skal du være opmærksom på, vi ikke har mulighed for at kontakte dig. 
  4.8.3 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på mette@hosmette.dk 
  4.9 Retten til at klage
  4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5. 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. 

 5. Sletning af persondata
  5.1 Såfremt du ikke gør brug af vore hjemmeside i en periode på 26 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret) kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.  
  5.2 oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til at vi må sende dig markedsføring pr. email, sms og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. 2
 6. Sikkerhed
  6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 
  6.2 Kun medarbejdre, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, ahr adgang til disse.

 7. Kontaktoplysninger
  7.1 Hos Mette I/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. 
  7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: 
  Hos Mette I/S
  Tornvadshavevej 109
  7080 Børkop
  mette@hosmette.dk
  Tlf. 2290 1560

 8. Ændringer i persondatapolitikken
  8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dett ved dit næste besøg på hjemmesiden. 
  8.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden og dine personoplysninger vil blive slettet. 

 9. Versioner
  9.1 Dette er version 1.0 af virksomhedens persondatapolitik, dateret d. 07.12.2018.
Luk menu